style="margin-top:40px;"

luni, 20 februarie 2017

LOVE QUOTES

Exista doua feluri de a-ti dovedi dragostea pentru o femeie; casatorindu-te cu ea daca este libera si respectand-o daca nu este. - Alexandre Dumas There are two ways to show your love for a woman; marrying her if free and respecting it if it is not. - Alexandre Dumas

sâmbătă, 18 februarie 2017

LOVE QUETES

Sa darui totul, sa sacrifici totul fara speranta de rasplata; asta inseamna iubire. - Albert Camus To give everything, to sacrifice everything without hope of reward; it means love. - Albert Camus

marți, 14 februarie 2017

RUMI _LOVE QUOTES

Binecuvântată-i clipa când stăm în palatul iubirii, tu şi eu avem două chipuri, două trupuri, dar un singur suflet, tu şi eu.RUMI Blessed moment when I stand in the palace of love, you and I have two faces, two bodies but one soul, you and me.-RUMI Binecuvântată-i clipa când stăm în palatul iubirii, tu şi eu avem două chipuri, două trupuri, dar un singur suflet, tu şi eu.RUMI Blessed moment when I stand in the palace of love, you and I have two faces, two bodies but one soul, you and me.-RUMI

SF.VALENTIN- STORY -

Ziua Îndrăgostiților, sau Valentine's Day, sărbătoarea occidentală a iubirii împrumutată şi de români, reprezintă o ocazie cu care îndrăgostiţii îşi fac cadouri şi petrec clipe romantice, însă povestea acestei zile a iubirii datează din vremuri îndepărate, căpătând importanţă odată cu trecerea timpului. Valentine's Day or Valentine's Day, the feast of love borrowed Western and Romanian, is an opportunity that lovers give presents and spend romantic moments, but this day love story dates from the removal times, gaining importance over time. Prima atestare a Ziua Îndrăgostiților a fost în anul 498, când trei sfinţi au fost numiţi de papa Gelasius I, data celebrării acestora fiind această zi. The first evidence of Valentine's Day was in the year 498, when three saints named by Pope Gelasius were I, being the date of their celebration this day. Însă sărbătoarea Ziua Îndrăgostiților este asociată cu numele Sfântului Valentin din Roma, care a fost trimis la închisoare pentru că oficia în secret căsătorii pentru soldaţii cărora le era interzis acest lucru. În timp ce se afla în închisoare, el ar fi vindecat-o pe fiica gardianului său, Asterius. Se pare că, înainte de execuţie, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare pe care a semnat-o cu "al tău Valentin". Valentin și-a impartasit intelepciunea si i-a vorbit fetei despre puterea lui Dumnezeu si despre credinta. Inainte de a fi executat, Valentin i-a scris fetei o ultima scrisoare, rugand-o sa aiba credinta. Apoi a pus o floare in scrisoare si s-a semnat De la Valentin al tau. Atunci cand fata a deschis scrisoarea, floarea i-a cazut in palma, iar miracolul s-a infaptuit: ea putea sa vada! But Valentine's Day celebration is associated with the name of St. Valentine of Rome, who was sent to prison for officiating secret marriages for soldiers who were forbidden this. While in jail, he would have cured his jailer's daughter, Asterius. It seems that before the execution would have sent it a letter which he signed it with "your Valentine". Valentin and shared her wisdom and her daughter spoke about the power of God and about faith. Before his execution, Valentine wrote her face one last letter, asking her to have faith. Then put a flower in letter and was signed from Valentin yours. When the girl opened the letter, I fell flower in hand, and the miracle was accomplished: she could see! Ziua Îndrăgostiților. Valentin a devenit în timp Sfântul protector al îndrăgostiților și al căsătoriilor Valentine's day. Valentine became the patron saint of lovers while and marriages! Inainte de a fi executat, se spune ca imparatul Claudius II, intalnindu-l pe Valentin si vazand ca este un om invatat, i-a propus sa il elibereze daca acesta va renunta in schimb la credinta sa. Valentin a refuzat categoric, iar pentru aceasta el a fost torturat si decapitat. Sfantul Valentin este vazut ca un martir care s-a sacrificat pentru credinta crestina. De-a lungul anilor, intre indragostiti s-a stabilit traditia de a oferi flori de Ziua Îndrăgostiților la data la care acesta a fost executat, pe 14 februarie, in amintirea gestului preotului, precum si o felicitare. Before being executed, it is said that Emperor Claudius II, meeting him and seeing that Valentin is a learned man and intends to release if he will give up his belief instead. Valentine refused and for this he was tortured and beheaded. Valentine is seen as a martyr who was killed for his Christian faith. Over the years, between lovers was established tradition to give flowers on Valentine's Day after the date on which it was executed on February 14, in memory of the priest's gesture, and a card. Gestul de a oferi felicitari de Ziua Îndrăgostiților dateaza inca din epoca medievala, existand chiar si un poem scris in 1415 de catre ducele Charles de Orlean sotiei sale. Pe la inceputul secolului 18 era ceva obisnuit ca prietenii si indragostitii sa isi ofere felicitari scrise de mana in care sa isi exprime afectiunea, iar la mijlocul secolului 19 au aparut primele ateliere specializate, felicitarile tiparite fiind uneori decorate cu dantela si panglici. Gesture to offer congratulations Valentine's Day dates back to medieval times, there is even a poem written in 1415 by Charles Duke of Orleans to his wife. In the early 18th century it was common for friends and lovers something to offer their congratulations handwritten in which to express their affection and mid-19th century appeared the first specialized workshops, printed greeting cards are sometimes decorated with lace and ribbons. Valentine's day. Gift Ideas!

Ciocolata, cadoul de Sfântul Valentin în Japonia -Chocolate Valentines gift in Japan

În Japonia, de ziua Sfântului Valentin, femeile obişnuiesc să-şi răsfeţe iubiţii într-un fel cu totul deosebit de ceea ce se petrece în Occident pe 14 februarie. Se spune că fetele japoneze sunt foarte rezervate şi ruşinate când vine cazul să-şi arate sentimentele de iubire. Cu toate astea, de ziua Sfântului Valentin, ele îşi lasă deoparte complexele, şi îşi scot năvalnic la iveală dragostea prin intermediul ciocolatei! De altfel, cu prilejul acestei sărbători, în Japonia, numai femeile fac daruri bărbaţilor! Tradiţia de a se dărui pe 14 februarie ciocolată în Japonia a fost inaugurată în 1936 de către o firmă de cofetărie, care a postat cea dintâi reclamă din această regiune despre ziua Sfântului Valentin, focalizată mai ales către străinii de aici obişnuiţi deja cu această sărbătoare a dragostei. În anii 1950, alţi fabricanţi de ciocolată au preluat şi au dezvoltat acest trend. În anii 1970, a luat naştere printre japonezi o altă tradiţie, cea de a se dărui de Sfântul Valentin tot felul de modele de ciocolată în funcţie simţămintele celei care le oferea, simţăminte transmise astfel fără a fi nevoie de cuvinte. In Japan, Valentine day, women accustomed to splurge beloved in a way entirely different from what is happening in the West on February 14. It is said that Japanese girls are very reserved and embarrassed when the case comes to show feelings of love. However, Valentine day, they put aside their complexes, and remove their dashing out through love chocolate! Moreover, during this holiday in Japan, only women do men's gifts! The tradition to bestow on February 14 chocolate in Japan was inaugurated in 1936 by a firm confectionery, who posted the first advertisement in this region about Valentine's Day, focused mostly by foreigners here already used to this feast love. In the 1950s, other chocolatiers have taken over and developed this trend. In 1970, arose through another Japanese tradition, the point of giving Valentines chocolate all kinds of models based on feelings that we offer, such feelings transmitted without the need for words. Diversele tipuri de ciocolată semnifică relaţii diferite. De exemplu, pe 14 februarie, o fată poate face cadou "giri-choko," adică o "ciocolată din obligaţie," unor bărbaţi de care nu o leagă vreun sentiment romantic, adică şefilor, colegilor, fraţilor, taţilor şi amicilor. Obiceiul de a se face daruri superiorilor este adânc înrădăcinat în Japonia, reflectând relaţiile ierarhice stricte profesionale şi sociale. Unii pretind că ciocolata şi dulciurile au o semnificaţie simbolică, care exprimă poziţia de dependenţă şi inferioritate a femeilor în societatea japoneză. Cuvântul japonez pentru "dulce" ("amai") şi cel pentru "dependenţă" ("amae") au aceeaşi rădăcina lingvistică. Different types of chocolate means different relationship. For example, on 14 February, a girl can make a gift of "giri-Choko," ie an "obligation chocolate," some men who do not link any romantic sense, ie heads, colleagues, brothers, fathers and buddies. The practice of making gifts to superiors is deeply rooted in Japan, reflecting strict hierarchical social and professional relationships. Some claim that chocolate and sweets have a symbolic significance, expressing the position of dependency and inferiority of women in Japanese society. The Japanese word for "sweet" ("Amai") and for "dependence" ("Amae") have the same linguistic root.